Jäätmekäitlus

 Jäätmekäitlus

Teave probleemtoodete ehk autoklaaside ja nendega seotud lisade kasutamisest tekkinud jäätmete käitlemise kohta.

  • Kasutatud autoklaasid ja nendega seotud lisad on probleemtooted. Need ei sisalda ohtikke aineid, kuid neid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja nende jäätmeid tuleb käidelda parimal võimalikul moel.
  • Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Saint-Gobain Sekurit Service Eesti ostetud autoklaasid ja nende lisad ning nendest tekkinud jäätmed tuleb koguda eraldi olmejäätmetest. Kasutatud jäätmed tuleb viia vaid selleks ettenähtud kohtadesse.
  • Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Saint-Gobain Sekurit Service Eesti ostetud tooteid või jäätmeid võetakse vastu Saint-Gobain Sekurit Service Eesti ja GLASSDRIVE´i esindustes:
    1. Tallinnas ( Peterburi tee 38/3, Tallinn, Tel: +372 699 6200)
    2. Tartus ( Ringtee 58, Tartu, Tel: +372 742 5895)
  • Asjakohast infot leiab interneti aadressidelt: www.glassdrive.ee ja www.sekurit-service.com Mujalt soetatud tooted võetakse vastu jäätmejaamades, vastavalt jäätmejaama tingimustele ning korrale.
  • Kasutades autoklaasi võimalikult säästvalt (vaadake kodulehel olevat teavet selle kohta), parandades autoklaasidel täkkeid, pikendate autoklaasi eluiga ning vähendate jäätmete teket. Tuues kasutatud autoklaasi ja nende lisad tagasi punktis 3 nimetatud asukohtadesse, aitate kaasa jäätmete korrektsele käitlusele.

Leia lähim Glassdrive esindus