You are here

You are here

  Privaatsusavaldus

  Juuni 2011

  Glasssdrive on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Käesolevas avalduses on detailselt ära toodud sammud, mida me astume teie isikliku teabe kaitsmiseks, kui te meie veebisaite külastate. See kirjeldab meie kogutavat isiklikku teavet, eesmärke, milleks me seda teavet kasutame ja teie valikuid seoses selle kasutamisega. Ühtlasi on siin kaetud sammud, mis me astume teie isikliku teabe kaitsmiseks ja kuidas te saate oma isiklikku teavet üle vaadata ja korrigeerida. Meie veebisaite külastades te nõustute teabe kogumisega ja selle kasutamise praktikatega, mida on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses.

  Meiepoolne teabekogumine
  Otse teilt kogutav teave. Üldjuhul saate te Glassdrive'i veebisaite külastada isiklikku teavet sisestamata. Teatud lehtedel võime me küsida teilt isiklikku teavet, et pakkuda mõnda teenust või teostada teie poolt nõutud tehinguid. Meie kogutava isikliku teabe hulka võivad kuuluda:
  • kontaktandmed, näiteks teie nimi, töökoht, ettevõtte/organisatsiooni nimi, e-posti
     aadress, telefoni- ja faksi numbrid ning füüsiline aadress;
  • teave teie ettevõtte kohta ja teie töökoha funktsiooni kohta;
  • teie e-posti turunduseelistused;
  • finantsteave (sealhulgas krediitkaardi või konto teave);
  • teave teie rahvuse ja elukohariigi kohta, mis aitab meil otsustada, kas teil on
     ekspordikontrolli määruste kohaselt õigus saada teavet teatud
     tehnoloogiate kohta;
  • teave, mida kasutatakse meie veebisaitide teie jaoks kohandamiseks ja nende
     kasutamise võimaldamiseks, näiteks logimisteave ja tehniline teave;
  • päringud ja tellimused, mis puudutavad meie tooteid ja teenuseid;
  • teave, mis aitab meil tuvastada tooteid ja teenuseid, mis kõige paremini teie
     nõuetele vastavad;
  • sündmustele registreerumise teave; ning teie üldine tagasiside meie
     veebisaitide ja toodete ning teenuste kohta.
  Te ei ole kohustatud seda teavet andma, kuid kui te seda ei tee, ei pruugi meil olla võimalik teile soovitud teenust pakkuda või teostada teie soovitud tehingut.

  Automaatselt kogutav teave
  Me kogume teavet teie külastuste kohta meie veebisaitidel, sealhulgas teie vaadatavate lehtede kohta, ülekantud baitide hulga kohta, klõpsatud linkide kohta, kasutatavate materjalide kohta ja muude tegevuste kohta, mida te Glassdrive'i lehtedel sooritate. Samuti kogume me teatud standardteavet, mida teie veebibrauser saadab igale külastatavale veebisaidile, näiteks teie IP-aadress, teie brauseri tüüp, võimalused ja keel, teie operatsioonisüsteem, kuupäev ja kellaaeg, millal te saiti külastasite ning veebisait, millelt te meie saidile saabusite. Me ei seo seda teavet teie isikuga.

  Meiepoolne teabekasutus
  Teenused ja tehingud
  Me kasutame isiklikku teavet teenuste pakkumiseks ja teie poolt soovitud tehingute teostamiseks, näiteks, et anda informatsiooni Glassdrive'i toodete ja teenuste kohta, vastata klienditeeninduse päringutele, võimaldada meie veebisaitide kasutamist jne. Et pakkuda teile ühtsemat kogemust suhtlusel Glassdrive'iga võidakse meie veebisaitidel kogutud teavet kombineerida muude vahenditega kogutud teabega.

  Veebisaidi arendamine
  Me võime kasutada teie isiklikku teavet, et parandada oma veebisaite ja Glassdrive'iga seotud tooteid või teenuseid, et muuta oma veebisaite kasutajasõbralikumaks, kõrvaldades teiepoolse vajaduse pidevalt sisestada sama teavet või kohandades oma veebisaite teie isiklike eelistuste järgi.

  Kommunikatsioon
  Teie loal võime me kasutada teie isiklikku teavet, mis on kogutud läbi meie veebisaitide, et teavitada teid Glassdrive'i pakutavatest toodetest või teenustest. Informatsiooni kogumisel, mida võidakse kasutada seoses meie toodete või teenustega teiega ühenduse võtmiseks, anname me teile alati võimaluse sellisest kommunikatsioonist keeldumiseks. Lisaks sellele on igale meilile, mille me teile saadame, lisatud tellimuse tühistamise link, mis peatab teile sellelaadse kommunikatsiooni saatmise. Kui te otsustate tellimise tühistamise kasuks, siis me eemaldame teid vastavast loendist.

  Töökoha avaldused
  Seoses töökoha avalduse või päringuga võite te meile edastada enda kohta teavet, näiteks oma resümee või elulookirjelduse. Me võime seda teavet kasutada kogu Glassdrive'is ja selle all- ja sidusettevõtetes seoses personaliotsinguga. Me säilitame selle teabe tuleviku tarbeks, kui te ei ütle meile selgelt, et te seda ei soovi.

  Meiepoolne küpsiste ja veebimajakate kasutus
  Küpsised on väikesed failid, mille veebisaidid salvestavad teie kõvakettale või brauseri mällu. Me võime neid kasutada, et pidada arvet, mitu korda te meie veebisaiti olete külastanud, mitu külastajat on veebisaidil käinud, et määratleda ja analüüsida külastajate veebisaidi kasutust (kaasa arvatud veebireklaamide efektiivsust), et salvestada teavet nagu teie poolt valitud eelistused ja et salvestada tehnilist teavet, mis on teile kasulik meie veebisaitidega suhtlemisel. Me võime rakendada seansiküpsiseid (küpsised, mis kustutatakse pärast brauseri seansi lõppemist), et salvestada teie kasutaja ID-d ja teie kasutajaprofiili elemente, et võimaldada teile liikumist meie veebisaitidel (eriti seoses teabeotsingute ja tellimuste tegemisega) ja salvestada muud informatsiooni, mis on kasulik seansi haldamise juures. Teil on võimalik küpsistega nõustuda või neist keelduda. Enamik veebibrausereid nõustuvad küpsistega automaatselt, kuid üldjuhul saate te oma brauseri sätteid muuta, et küpsistest keelduda või et teid teavitataks alati, kui küpsis teie arvutisse salvestatakse. Kui te otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi teil olla võimalik kogeda täies ulatuses kõiki teie poolt külastatavate Glassdrive'i veebisaitide funktsioone. Meie saidid võivad sisaldada ka elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse veebimajakateks või vahel ka ühepikslilisteks gifideks, mis võimaldavad meil lugeda kasutajate arvu, kes meie lehti külastanud on. Me võime veebimajakad lisada e-posti reklaamidesse või uudiskirjadesse, et teada saada, kas sõnum on avatud ja kas sellele on kuidagi reageeritud.

  Teie isikliku teabe avaldamine
  Välja arvatud allpool kirjeldatud viisidest ei jagata teavet, mille te olete läbi veebisaitide Glassdrive'ile andnud ilma teie loata.

  Avaldamine teenusepakkujatele
  Glassdrive teeb lepinguliselt koostööd teiste ettevõtetega, et pakkuda omapoolseid teenuseid nagu veebisaitide hostimine, teabe saatmine, tehingute töötlemine ja meie veebisaitide analüüsimine. Nende ettevõtetega jagame me teie isiklikku teavet ainult nii palju, kui on vajalik nende teenuste osutamiseks. Nendel ettevõtetel ja nende ettevõtete töötajatel on keelatud seda teavet mingil muul otstarbel kasutada.

  Avaldamine seoses tehingutega
  Seoses teatud tehingutega võime me avaldada teie isiklikku teavet osaliselt või täielikult finantsasutustele, riigiasutustele ja tarneettevõtetele või postiettevõtetele, mis on seotud tehingu täitmisega.

  Avaldamised seoses ülevõtmiste ja loovutamistega
  On võimalik, et mingitel tingimustel otsustab Glassdrive mõningates riikides ettevõtet müüa, osta, ühendada või muul viisil restruktureerida. Sellise tehinguga võib kaasneda isikliku teabe avaldamine võimalikele või tegelikele ostjatele või selle saamine müüjate käest. Glassdrive'i praktikaks on selliste tehingute puhul informatsiooni asjakohaselt kaitsta.

  Avaldamine muudel põhjustel
  Me võime isiklikku teavet avaldada, kui seda nõuab seadus või kui me usume, et selline tegevus on vajalik seoses õiguslike nõuetega või õigusliku protsessiga meie suhtes, et kaitsta oma õigusi või omandit, või erakorralistel tingimustel, et kaitsta mõne isiku turvalisust.

  Turvalisus
  Glassdrive on pühendunud teie isikliku teabe turvalisuse kaitsmisele. Me rakendame erinevaid turbetehnoloogiaid ja protseduure, et teie isiklikku teavet paremini kaitsta volitamata juurdepääsu, kasutuse või avaldamise eest. Näiteks salvestame me teie käest saadud isikliku teabe arvutisüsteemidesse, millele juurdepääs on piiratud ja mis asuvad hoonetes, millele juurdepääs on piiratud.

  Teie isikliku teabe ülevaatamine
  Mõningatel juhtudel saate te meie veebisaitide kaudu edastatud isiklikku teavet üle vaadata ja korrigeerida, minnes selleks lehele, kust te vastava teabe sisestasite. Alati saate te esitada päringu meie veebisaitide kaudu kogutud isikliku teabe ülevaatamiseks ja korrigeerimiseks, või võite te Glassdrive'ilt nõuda selle kasutamise lõpetamist. Me võime astuda samme teie isiku kindlaks tegemiseks, enne kui me anname teile juurdepääsu teie isiklikule teabele. Te saate aidata meil säilitada informatsiooni täpsena, kui te teavitate meid oma postiaadressi, telefoninumbri või e-posti aadressi muutumisest.

  Nõustumine isikliku teabe rahvusvahelise edastamisega
  Isiklik teave, mille me kogume oma veebisaitidelt võidakse edasi saata riiki „teie riik” või muusse riiki, kus Glassdrive tegutseb. Me võime informatsiooni seal ka salvestada ja töödelda. Ehkki seadused, mis kaitsevad isiklikku teavet võivad nendes riikides erineda seadustest teie elukohariigis, astume me asjakohaseid samme, et kaitsta teie privaatsust. Kasutades meie veebisaite ja andes meile informatsiooni, nõustute te andmete edastamisega väljaspoole oma elukohariiki.

  Laste teave
  Glassdrive ei kogu teadlikult lastelt teavet ega sihi ega suuna oma veebisaite lastele.

  Lingid teistele saitidele
  Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele saitidele, näiteks professionaalsetele ja riiklikele organisatsioonidele või publikatsioonidele. Samuti pakume me linke kolmandate osapoolte pakkujatele, mis hostivad ja haldavad veebipõhiseid väljaõppeprogramme. Me püüame linkida ainult saite, mis jagavad meie kõrgeid standardeid ja privaatsuse austust, kuid me ei saa vastutada teiste saitide pakutava sisu, turvalisuse ega privaatsuspraktikate eest.

  Käesoleva privaatsusavalduse täitmine
  Kui teil on küsimusi selle avalduse kohta või meie isikliku teabe käitlemise kohta, võtke meiega ühendust. Me tegeleme teie murega esimesel võimalusel ja püüame sellele leida rahuldava lahenduse.

  Käesoleva privaatsusavalduse muutmine
  Glassdrive võib aeg-ajalt seda privaatsusavaldust uuendada. Kui me seda teeme, siis me toome viimase uuendamise kuupäeva ära privaatsusavalduse ülaosas ja allosas. Meil on teiepoolne vabatahtlik nõusolek kõigi uuendustega sellesse privaatsusavaldusse, mis materiaalselt laiendavad teie isikliku teabe kasutamist või jagamist viisidel, mis ei ole toodud ära selles privaatsusavalduses andmete kogumise hetkel.

  Juuni 2011

  Klaas kahjustatud?

  Photo

  Võke ühendust, meie spetsialistid vastavad hea meelega teie küsimustele.

  Broneerige aeg.
  Meie kanname kõige eest hoolt!

  image