Meie lähenemine säästvale arengule

Наш подход к устойчивому развитию

Liikumine nullemissioonide suunas

Aidata kaasa vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse loomisele, milles on võimalik säilitada kõigi inimeste heaolu.

Toetada kohaliku ja jätkusuutliku väärtuse loomist

Võtame alati arvesse keskkonna-, sotsiaalseid ja kogukonnaküsimusi kohalikus keskkonnas, kus me tegutseme, et luua sidusrühmadega jagatud kasvumudel.

Tagada meie töötajate ja sidusrühmade tervis ja ohutus.

Tagada meie töötajate ja klientide tervis, ohutus ja heaolu.

Toetada kaasamist ja mitmekesisust töökohal

Tugineda meie tegevuspiirkondade mitmekesisusele ja pakkuda kõigile töötajatele võrdseid võimalusi.