Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus

Hoolime oma planeedist

Vähendame, taaskasutame, töötleme ümber (3R-i lähenemine)

Kasutame jäätmekäitluses 3R-i lähenemist. Seega seatakse meie paigaldustehastes tuuleklaaside parandamine alati asendamisest ettepoole, kuna see on tunduvalt ökoloogilisem ja ökonoomsem. Asendamise vajadusel oleme pühendunud 100% tuuleklaaside ümbertöötlemisele[JM1] . Samuti toetame Saint-Gobaini kontserni sisest ringmajandust – osa meie ümbertöödeldud klaasist kasutab ära Saint-Gobaini ettevõte Isover, mis toodab klaasvilla.

Rohelise mobiilsuse programm

Et vähendada süsinikuheidet, oleme alustanud oma sõidukipargi elektrifitseerimist ning paigaldame oma paigalduskeskustesse elektrisõidukite laadimispunktid, samuti õpetame ökonoomset sõitu individuaalselt vastutustundliku sõiduoskuse tagamiseks

CO2-neutraalsuse poole

Osana Saint-Gobaini kontsernist oleme pühendunud CO2-neutraalsuse saavutamisele aastaks 2050. Et oma keskkonnapüüdlustes veelgi kaugemale minna, töötame kestlikkuse juhtimise tööriista juurutamisega, et toetada paigalduskeskuseid energia tarbimise, jäätmete tekitamise ja veetarbimise vähendamisel.

Hoolime oma töötajatest

Tagame töötajate ohutuse, tervise ja heaolu

Töötajate ohutuse, tervise ja heaolu tagamine on kõige tähtsam. Paigalduskohtade personalid on äärmiselt hoolikad oma töökohtade koristamisel ja turvalisuse tagamisel. Õnnetuste määra jälgitakse iga päev osana pidevast täiustumise protsessist. Seega on meie eesmärk jõuda nii tööalaste õnnetuste kui kutsehaigustega nullini.

Kaasatus ja mitmekesisus töökohal

Soodustame kaasatust ja mitmekesisust töökohtadel: nii soolises, rahvuslikus, haridustasemetel põhinevas, karjäärivalikutest lähtuvas, põlvkondlikus, puuetest tingitud kui ka sotsiaalsest taustast tulenevas vormis. Püüame luua töökeskkondi, mis soodustavad professionaalset võrdsust ja pakuvad võrdseid võimalusi kõigile.

Kvaliteetsed väljaõppeprogrammid meie töötajatele

Kõigile meie töötajatele pakutakse rikkalikult mitmesuguseid väljaõppeprogramme, samuti on olemas väljaõppekeskus, mille eesmärk on rikastada iga töötaja karjääri ning suurendada tema konkurentsivõimet. Loomisel on spetsiaalne kestliku arengu väljaõppeprogramm, mille eesmärk on tõstatada neid küsimusi kogu meie võrgustiku ulatuses.

Ärieetika

Range vastavusprogramm

Eetika küsimustes joondub Glassdrive Saint-Gobaini poliitika järgi. Kõik üksikasjad leiate lehelt: https://www.saint-gobain.com/en/corporate-responsibility/our-pillars/business-ethics

Устойчивое развитие