aaa

Meie säästva arengu pühendumus

Glassdrive seab jätkusuutliku arengu oma otsuste keskmesse!

Meie säästva arengu pühendumus

Oleme ettevõte, mis on pühendunud selgele ja ühisele ettevõtete sotsiaalse vastutuse (CSR) lähenemisviisile: muuta maailm paremaks koduks.

 

Saint-Gobaini kontserni kaubamärgina aitab Glassdrive kaasa ambitsioonika ja siira tegevuskava elluviimisele õiglasema maailma ning tasakaalustatuma inimtegevuse nimel, võttes samasuguse kohustuse nagu kõik kontserni ettevõtted. Kõigil meie meeskondadel on sama eesmärk: muuta maailm paremaks koduks. Kuidas me tegutseme? Olles tähelepanelik keskkonnakaitse suhtes, hoolitsedes oma töötajate, klientide ja partnerite eest, propageerides säästvamat ja vooruslikumat liikuvust.

 

Planeedi eest hoolitsemine

Seistes silmitsi ökoloogiliste ja kliimaprobleemidega, oleme Glassdrive'is pühendunud säästvamale majandusele, mille eesmärk on olla süsinikdioksiidi neutraalne, vähendada oma mõju keskkonnale ja teha ökoloogiline üleminek meie meeskondades ning remondikeskustes.

 

Süsinikuneutraalsuse suunas

Glassdrive'is saab igaüks igapäevaselt tegutseda, et vähendada oma süsinikujalajälge ja püüda saavutada süsiniku neutraalsus aastaks 2050 vastavalt Saint-Gobaini eemärgile.

 

CSR-strateegia meie esindustes: meie esindused vastutavad selle rakendamise eest kõikides Glassdrive'i punktides. Nad osalevad ka kohalikes ökoloogilistes algatustes.

 

Parandus mitte vahetus: enne sõiduki tuuleklaasii väljavahetamist püüame selle esmalt parandada. Nii välditakse uue tuuleklaasi raiskamist ja süsinikuheitmeid nõudvat tootmist ning transportimist.

 

Energiakava: 57% meie esindustest on juba varustatud madala energiatarbega LED-pirnidega ja meie eesmärk on varustada kõik esindused. Meie esindused uurivad kõiki võimalusi, kuidas kasutada madala süsinikusisaldusega energiat, tehes koostööd oma energiatarnijatega või mõtestades oma hooned ümber.

 

Teadlikkuse tõstmine ökotegevusest: Glassdrive'i meeskonnad pööravad tähelepanu oma seadmetele ja töövahenditele, et vähendada oma süsinikujalajälge. Igaüks saab olla oma töökohal muutuste tegija.

 

Säästva liikuvuse programm: Glassdrive on võtnud vastu programmi, et julgustada oma meeskondi liikuma säästva liikuvuse suunas ja autoparkide üleminekut mittefossiilsetele kütustele.

 

3R-reegel: Vähenda, Taaskasuta, Töötle ümber

Lihtne reegel, mida kohaldavad kõik Glassdrive'i meeskonnad.

Vähendage jäätmeid või tarbimist: püüame kasutada võimalikult vähe ressursse. Eelistame tuuleklaasi parandamist selle väljavahetamise asemel, nii, et ohutus on loomulikult tagatud. Kasutame oma liimituube lõpuni, ilma lisa jäätmeteta. Meie tarnija Sekurit Service tagab ka selle, et pakkematerjalide kogust vähendatakse, ilma et see kahjustaks klaasi kaitset transpordi ajal.

 

Võimaluse korral taaskasutage materjale: lepime oma tarnija Sekurit Service´ga kokku, et tagastame maksimaalselt pakendeid, mida saab taaskasutada tulevaste tarnete puhul. Samuti katsetame nendega tugevamaid terasest transpordikaste, mida saab palju kauem taaskasutada kui puust kaste. Kui me vahetame teie tuuleklaasi, teeme kõik endast oleneva, et olemasolevaid tarvikuid uuesti kasutada ja vahetame neid ainult siis, kui need on demonteerimise käigus purunenud.

 

Taaskasutage või laske taaskasutada: kõik meie jäätmed sorteeritakse ja kogutakse sobivas kanalis. Eriti kehtib see asendatud klaaside kohta, sest klaas on lõpmatult taaskasutatav materjal. Ringlussevõetud klaasi saab kasutada klaasi või klaasvilla valmistamisel, mis on Saint-Gobaini kaks peamist tegevusala. Kuid see kehtib ka kemikaalide kohta, mis nõuavad väga erilist ringlust, või pakkematerjalide kohta, mida ei saa sellisel kujul uuesti kasutada. Ka meie tarnija Sekurit Service kasutab üha enam ringlussevõetud kaitse- ja pakkematerjale.

 

Töötajate eest hoolitsemine

Meie töö keskmes on inimesed: me propageerime hoolivaid inimsuhteid oma klientide, partnerite ja töötajatega. Glassdrive'i meeskonnad võivad arvestada tervisliku ja turvalise töökeskkonnaga, kus iga inimese heaolu on oluline.

 

Meie meeskondade tervis ja ohutus

Ohutus on meie töös esmatähtis: meie klientide ja meie meeskondade jaoks. Glassdrive'is on meie meeskonnad saanud tehnilise või kemikaalide käitlemise koolituse ja varustatud ohutusevahenditega.

Me katsetame ja edendame töötajate jaoks vähem kahjulike toodete kasutamist, näiteks meie tarnija Sekurit Service poolt levitatav lahustivaba, isotsüanaadivaba Bostik liim

 

Mitmekesisus ja kaasamine

Me julgustame kaasamist ja mitmekesisust kõigis selle vormides. Glassdrive'is usume, et mitmekesisus meeskonnas soodustab selle kasvu ja arengut ning loovust ja uuenduslikkust. Koos oleme tugevamad ja inspireeritumad! Ettevõtjatena võtame väga tõsiselt ka oma rolli integraatorina oma piirkonnas. 22% meie meeskonnaliikmetest on praktikandid või asendusliikmed, keda me valmistame ette tulevikuks. 17% meie töötajatest paigaldusjaamades on teatanud puudest ja me pakume neile kohandatud töökeskkonda.

 

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus on meie Glassdrive'i murede keskmes. Me soovime pakkuda oma töötajatele tervislikku töökeskkonda, kus kõigil on võrdsed võimalused. Samuti oleme tundlikud naiste alaesindatuse suhtes autoklaasimise ja -remondi valdkonnas ning püüame suurendada nende arvu meie ettevõttes. Aastaks 2023 on 27% meie Glassdrive'i keskuste töötajatest naised

 

Koolitus

Glassdrive pakub oma töötajatele põhjalikke ja regulaarseid koolitusi. Me värbame uusi töötajaid, kellel ei pruugi olla kogemusi autoklaaside vahetamisel. Koolitame neid klaaside vahetamise tehnikate, täkete parandamise või ADAS kalibreerimise alal. Automaailm on uuenduslik ja nõuab pidevat kohanemist. Aasta-aastalt koolitatakse paigaldajaid uutes tehnikates, nagu uued ADAS kalibreerimised, töö elektrisõidukitega ja maatriktulede reguleerimine. Üldisemalt ka laiemates teemades, nagu meeskonna juhtimine, klienditeenindus ja meetmed, mida tuleb rakendada paigaldusjaama süsinikujalajälje parandamiseks.

 

Liitu meiega