Jätkusuutlik areng

Kestlikkus

Glassdrive'is on jätkusuutlikkus meie äritegevuse keskmes. Saint-Gobaini kontserni osana järgime kõrgeimaid ärieetika, keskkonnakaitse ning töötajate, klientide ja tarnijate kaitse standardeid. Me töötame pidevalt oma süsteemide ja tegevuste täiustamise nimel, et saada kasu jätkusuutlikkusest.

Sel aastal peame jätkusuutlikkuse nimel oma tegevuses veelgi kaugemale minema. Oleme viimistlemas oma jätkusuutlikkuse kava ja valmistume korraldama esimest jätkusuutlikkuse nädalat, mis sisaldab palju tegevusi ja töötubasid.

Meie panus säästva arengu eesmärkidesse

Saint-Gobaini osana on meie eesmärk muuta maailm paremaks koduks.

Tegelikult pöörame Glassdrive'is erilist tähelepanu ÜRO säästva arengu eesmärkidele ja püüame hinnata, millist tegelikku mõju saame avaldada õiglasema ja jätkusuutlikuma maailma suunas liikumisel.