Põllumajandusmasinate ja rasketehnika klaaside asendamine või parandamine

Põllumajandusmasinate ja rasketehnika klaaside asendamine või parandamine

Glassdrive vahetab ja parandab kõigi põllumajandusmasinate ja rasketehnika klaase.

Miks võivad teie masina klaasid puruneda?

Sarnaselt teiste sõidukitega on ka põllumajandusmasinate ja rasketehnika puhul oht, et neid tabavad ümbritsevatest sõidukitest lenduvad objektid. Kuid sageli tuleb neil manööverdada ka kitsastes ruumides, teiste masinate või raskete, pikkade või väljaulatuvate materjalidega koormate läheduses, mistõttu on nende klaasid eriti ohustatud.

Tugeva tuulepuhanguga vastu juhikabiini lennanud uksed või ettevaatamatu manööver, mille tagajärjel võivad laaduri liikuvad osad (nt kahvel või kopp) tabada teiste lähedal asuvate ehitusmasinate klaasi, võivad põhjustada purunemisi või pragusid tuuleklaasil.

Samuti on probleemiks teatud tüüpi ilmastik (rahetormid), mis on sageli õues pargitud masinate jaoks korduv oht, ning vandalismi või sissemurdmise oht, mida ei tohiks ehitusplatsidel tähelepanuta jätta ja mis on viimastel aastatel kahjuks üsna sagedaseks muutunud.

Glassdrive, mis on oma maine rajanud oma meeskondade paindlikkusele ja pidevale kohanemisvõimele. Oleme valmis vahetama kõikide markide ja sõidukitüüpide klaase.