Juhiabisüsteemide rekalibreerimine

Rekalibreerimine

Täiustatud juhiabisüsteemid, mis on laiemalt tuntud lihtsalt juhiabisüsteemide nime all, on mõeldud sõiduohutuse ja -mugavuse tagamiseks.

Need süsteemid jälgivad : 

 • kaamerate
 • radari
 • laseri ja infrapuna abil autot ümbritsevat keskkonda

kogudes teavet, mille abil saab süsteem juhti võimaliku hädaolukorra korral hoiatada ja vahetu riski korral sõiduki juhtimise üle võtta.
Juhiabisüsteeme kasutatakse üha rohkemates sõidukites, eriti tuuleklaasides, kuna see on koht, kust saab koguda teavet sarnaselt juhile. 

Mis on juhiabisüsteemide funktsioonid

Mis on juhiabisüsteemide funktsioonid?

Turul on palju erinevaid juhiabisüsteeme, mis muudavad juhtide jaoks teel esinevate ohtude tuvastamise ja neile reageerimise lihtsamaks.

Need süsteemid põhinevad : 

 • kaameratel
 • radaritel
 • laserlokaatorseadmetel
 • dünaamilistel tuledel ning elektromagnetilistel ja ultrahelianduritel,

mis jälgivad sõiduki keskkonda ja tuvastavad võimalikke ohtlikke sõiduolukordi.

Sõiduki esiklaasil asetsev kaamera tuleb rekalibreerida, et süsteem saaks kõik keskkonnadetailid õigesti tuvastada. Kuna see asetatakse tuuleklaasi sisse, on VÄGA OLULINE lasta see pärast tuuleklaasi vahetust spetsialiseerunud tehnikul rekalibreerida.

Juhiabisüsteemi rekalibreerimine Glassdrive'is


Juhiabisüsteemi rekalibreerimine Glassdrive'is

Glassdrive'is leiame teile lahenduse. Meil on spetsialiseerunud tehnikud ja vajalik varustus tagamaks, et teie sõiduki juhiabisüsteem on alati korras. Kui broneerite aja sõiduki klaasi vahetuseks, kontrollime kohe, kas sellel on juhiabisüsteem ja kas see vajab rekalibreerimist.

Leia lähim Glassdrive esindus

Täielik ja täpne rekalibreerimine   

Oleme pühendunud sõiduki esialgse seisukorra taastamisele, järgides süsteemi rekalibreerimisel tootja juhiseid. Kõik Glassdrive'is tehtavad rekalibreerimised läbivad enne kliendile üleandmist kontrolli.

 

Glassdrive | Kuidas me seda teenust osutame


Kuidas me seda teenust osutame?  

 1. Teeme juhiabisüsteemide diagnostika
 2. asendame tuuleklaasi
 3. rekalibreerime tuuleklaasil asuva kaamera
 4. vajadusel väljastame rekalibreerimistõendi

Pärast sõiduki klaasi vahetust tuleb kõik kaamerasüsteemid rekalibreerida, et juhiabisüsteemide võrgustik toimiks nõuetekohaselt.


Sõiduautod ja veoautod

Glassdrive'i esindustes saab rekalibreerida nii sõiduautode, kui ka veoautode kaameraid.

Leia lähim Glassdrive esindus